Aktualności

A A A

Strona główna » Aktualności » Bezpłatne szkolenia dla członków OSP

Bezpłatne szkolenia dla członków OSP

data dodania: 2017-05-11 14:46:30

Centrum Rozwoju Lokalnego wraz z Instytutem Funduszy Europejskich zapraszają członków Ochotniczych Straży Pożarnych do udziału w bezpłatnych kursach i szkoleniach.

W ramach naszej oferty możliwe są do przeprowadzenia szkolenia i kursy o szerokim zakresie merytorycznym, w szczególności uwzględniające specyfikę służb ratowniczych. Wśród nich jest m.in. kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy, będący zaawansowanym kursem z dziedziny ratownictwa medycznego, pozwalający uzyskać tytuł Ratownika w świetle Ustawy o Państwowym Systemie Ratownictwa Medycznego.

W przypadku  chęci rozwinięcia przez uczestników umiejętności w zakresie innym niż przedstawiony powyżej, możliwe jest rozszerzenie oferty o inne szkolenia i kursy. Dostępne są m.in. szkolenia obejmujące kurs ratownika wodnego, kurs sternika motorowerowego, kurs wózków widłowych, kurs operatora pilarek spalinowych, kurs operatora suwnic, kurs operatora podestów ruchomych samojezdnych oraz kurs operatora żurawi. Każdy kurs zakończony zostanie egzaminem weryfikującym zdobyte umiejętności oraz wydaniem dokumentu poświadczającego nabyte umiejętności.

Aby dany kurs mógł dojść do skutku koniecznym jest zebranie 13-osobowej grupy uczestników.

Osoby chcące wziąć udział w proponowanych szkoleniach i kursach spełniać muszą łącznie następujące kryteria:

Wiek: 18 – 29 lat

Miejsce zamieszkania: województwo małopolskie lub świętokrzyskie

Są członkami OSP

Nie pracują (tj. są bezrobotne lub bierne zawodowo)

Nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym)

Nie szkolą się (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy).

Zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego.

Kontakt:

Dariusz Mroziński, tel.: 535 033 090, e-mail: mrozinski@crl.org.pl.

Strona głównaDrukujPDF
Nasze inicjatywy