Zbieraj z nami

Podatku

Zbieraj z nami Dowiedz się więcej

Dlaczego my?

Zaufało nam już ponad 150 organizacji

Jasne i przejrzyste warunki

Wsparcie techniczne i merytoryczne

Strona www organizacji z możliwością przekazania 1,5% podatku online

Kim jesteśmy

Centrum Rozwoju Lokalnego (CRL) to stowarzyszenie uczestniczące w budowie i rozwoju postaw wyrażających gotowość w pobudzaniu i wzmacnianiu aktywności społecznej, zawodowej i edukacyjnej. CRL inspiruje inicjatywy związane z zachowaniem lokalnego dziedzictwa historycznego i kulturowego, edukacją dzieci i młodzieży w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa, zdrowego stylu życia, promowania kultury i sztuki oraz współdziała w pobudzaniu lokalnej przedsiębiorczości. Jako stowarzyszenie kreujące pozytywne zmiany w lokalnych społecznościach, promujemy ideę udziału ludzi młodych oraz osób starszych w życiu społecznym ich małych ojczyzn. CRL dąży do rozwijania takich nastawień poprzez nawiązywanie relacji partnerskich z samorządami, fundacjami, innymi stowarzyszeniami i podmiotami prywatnymi, które wspomagają inicjatywy poszerzające uczestnictwo lokalnych środowisk w aktywnych formach życia społecznego.
Centrum Rozwoju Lokalnego posiada status organizacji pożytku publicznego, dzięki czemu możemy ubiegać się o wsparcie w ramach 1% podatku dochodowego. Organizacje, które samodzielnie nie są w stanie ubiegać się o wsparcie w ramach 1,5%, mogą zgłosić się do nas. Mechanizm wsparcia jest bardzo prosty. CRL użycza swojego numeru KRS, który podatnik wpisuje w odpowiednią rubrykę, sporządzając roczne rozliczenie. Oprócz numeru KRS należy podać także tzw. „cel szczegółowy” odpowiedni dla danego podmiotu uzyskującego wsparcie. Podstawową ideą akcji jest podniesienie świadomości lokalnej społeczności w kwestii 1,5% podatku, który corocznie przekazywany jest na rzecz organizacji pożytku publicznego. Bardzo ważny jest świadomy wybór celu, na jaki te pieniądze zostaną przeznaczone. Wybierając lokalne organizacje i inicjatywy możemy w naoczny sposób zdiagnozować efektywność wydatkowania przekazanego przez nas wsparcia, a także bezpośrednio czerpać korzyści ze sfinansowanych przez nas działań.

Jak rozpocząć współpracę

1

Kliknij w przycisk "Zbieraj z nami" i prześlij formularz zgłoszeniowy, skontaktujemy się z tobą w ciągu pięciu dni roboczych.

2

Następnie, nalezy uzupełnić dane Partnera na dwóch egzemplarzach umowy Uczestnictwa w Akcji (załącznik nr 1 do regulaminu) oraz podpisać je przez osobę/osoby upoważnione do reprezentacji organizacji. Tak przygotowane umowy trzeba dostarczyć do naszego biura (osobiście lub listownie).

3

Bardzo ważne jest wybranie celu szczegółowego, na podstawie którego będziemy mogli przypisać zebrane pieniądze do danego Partnera. Z naszego doświadczenia wiemy, że jako cel szczegółowy najlepiej sprawdzają się krótkie hasła nawiązujące do nazwy Partnera albo do celu, na jaki będą zbierane fundusze.

4

Po weryfikacji poprawności umów oraz podpisaniu ich przez nas będziemy mogli rozpocząć współpracę. Będą mogli Państwo udostępniać nasz numer KRS oraz Państwa cel szczegółowy, aby zachęcić podatników do rozliczania się na Państwa cel.

Dokumenty

Regulamin akcji "Zbieraj z nami 1,5%"

Umowa uczestnictwa w akcji "Zbieraj z nami 1,5%"

Wniosek do umowy

Umowa darowizny

Sprawozdanie ze sposobu wykorzystania kwoty darowizny (z 1,5%)

Klauzula informacyjna (RODO)

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Czy muszę odnawiać umowę co roku?

Nie. Raz podpisana umowa obowiązuje od momentu podpisania do momentu rozwiązania przez jedną ze stron.

Do kiedy muszę wykorzystać zebrane środki?

Zgodnie z regulaminem umowę darowizny lub wniosek trzeba złożyć do nas do 31 marca roku następującego po otrzymaniu informacji o otrzymanych środkach. W przypadku braku ich wykorzystania zostają one automatycznie przeniesione na kolejny okres rozliczeniowy.

Czy będąc osobą fizyczną mogę podpisać umowę darowizny?

Niestety nie. Osoby fizyczne mogą rozliczać się tylko na podstawie wniosku do umowy (załącznik nr 2 do regulaminu). Wszelkie wydatki opłacane są bezpośrednio przez Centrum Rozwoju Lokalnego.

Jak mogę wykorzystać zebraną kwotę?

Zebrane środki można wykorzystać na dwa sposoby: Podpisując umowę darowizny (załącznik nr 3 do regulaminu), na podstawie której środki pieniężne zostaną przekazane na podane konto bankowe. Po wydatkowaniu środków należy przesłać uzupełnione Sprawozdanie ze sposobu wykorzystania darowizny (załącznik nr 4 do regulaminu) wraz z dołączonymi kopiami faktur lub innych dokumentów potwierdzających wykorzystanie darowizny. | Na podstawie wniosku do umowy (załącznik nr 2 do regulaminu), w którym trzeba określić na jaki cel planuje się wydatkowanie środków pieniężnych. Po zaakceptowaniu z naszej strony propozycji wydatków Partner może zamówić wskazane wcześniej rzeczy lub usługi podając jako płatnika nasze dane. Informacje dotyczące danych na jakie mają być wystawione dokumenty księgowe oraz terminy płatności są zawarte bezpośrednio we wniosku.

Do kiedy trzeba się rozliczyć?

Termin rozliczenia zarówno w przypadku darowizn jak i wniosków mija 30 września roku, następującego po otrzymaniu informacji o otrzymanych środkach (np. jeśli darowizna zostanie przekazana w listopadzie 2020 r. to termin rozliczenia mija 30 września 2021 r.

Kontakt

  Skontaktuj się z nami


  Dane Kontaktowe

  ——————–
  Centrum Rozwoju Lokalnego
  tel. 32-494-13-19
  e-mail: 1procent@crl.org.pl
  ul. Zaparkowa 23
  42-400 Zawiercie
  ——————–
  NIP: 649-226-11-45
  REGON: 241300267
  KRS: 0000 332 814

  Nasz serwis używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować ofertę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.
  Akceptuj
  Odmów
  Privacy Policy