Zapraszamy do udziału w PROGRAMIE PROFILAKTYCZNYM WCZESNEGO WYKRYWANIA CZERNIAKA ZŁOŚLIWEGO ORAZ INNYCH POSŁONECZNYCH NOWOTWORÓW SKÓRY U DOROSŁYCH MIESZKAŃCÓW GMINY ZAWIERCIE

Zadanie publiczne realizowane jest przez Centrum Rozwoju Lokalnego w okresie od 01.03.2024-31.12.2024

Zadanie publiczne skierowane jest do 1000 pełnoletnich mieszkańców miasta i gminy Zawiercie.

Celem głównym programu jest zmniejszenie umieralności mieszkańców miasta i gminy Zawiercie z powodu nowotworów skóry poprzez ich ewentualne wykrycie we wczesnym stadium ich zaawansowania.
Zapisu na badania dokonać można:
• za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie https://crl.org.pl/ ,
• w Pracowni RTG i USG w Zawierciu, ul. Marii Skłodowskiej- Curie 3, 42- 400 Zawiercie
• telefonicznie: 603 218 213
• wysyłając sms o treści „skóra” na numer 603 218 213

Udział w programie jest darmowy.

Projekt finansowany jest ze środków Miasta Zawiercie

Dokumenty do pobrania:
Regulamin uczestnictwa w projekcie

Link do formularza zgłoszeniowego znajduje się: TUTAJ

 

Projekt „TeenWebEnterprise” jest realizowany przez Akademię Lokalnej Przedsiębiorczości
w okresie od 05.07.2023 r. – 31.07.2024 r.

 
Projekt skierowany jest do uczniów szkół średnich.

Głównym celem projektu jest rozwinięcie wśród uczniów szkół średnich z terenów całego kraju zmysłu przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych, umożliwiających poruszanie się na cyfrowym rynku pracy.

Projekt zakłada zorganizowanie cyklu zdalnych zajęć z przedsiębiorczości w sieci, które realizowane będą w trakcie zajęć lekcyjnych z przedsiębiorczości lub doradztwa zawodowego, Podczas tych zajęć uczniowie będą mogli dowiedzieć się, jak tworzyć skuteczne strategie marketingowe, jakie narzędzia i technologie warto wykorzystać, aby prowadzić skuteczną sprzedaż online, jak budować dobrą relację z klientami oraz jakie są najważniejsze wyzwania,
z jakimi musi się mierzyć każdy przedsiębiorca działający w Internecie. W zajęciach poruszane będą także tematy związane z kryptowalutami, zagadnienia związane z psychologią biznesu oraz prawem handlowym i autorskim.

W ramach projektu, poza działaniami związanymi z bezpośrednią edukacją uczestników, Oferent zorganizuje Konkurs na najlepiej opracowany biznesplan, którego celem będzie promocja przedsiębiorczości i upowszechnianie postaw przedsiębiorczych wśród uczniów szkół średnich. Regulamin rekrutacji i udziału w w/w konkursie, termin naboru wniosków oraz wzór biznesplanu zostaną udostępnione na stronie Oferenta i jego nieformalnych partnerów.

Wartość projektu: 107 500, 00

Dofinansowanie: 105 000, 00

Zadanie publiczne TeenWebEnterpise współfinansowane jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności- Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030 NOWEFIO edycja 2023

Więcej informacji oraz dokumenty wymagane do uczestnictwa w projekcie można pobrać TUTAJ

 

„Pozasystemowe wdrażanie wychowanków zakładów poprawczych w życie społeczno-zawodowe IV” to projekt realizowany przez Centrum Rozwoju Lokalnego w okresie 1.09.2021 – 30.11.2022 r. 

 

Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zapewnienie równych szans społeczno-zawodowych 25 wychowankom (K i M) zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich w Zawierciu i Pszczynie poprzez kompleksowe wsparcie w zakresie aktywizacji  i odbudowy umiejętności społecznych i zawodowych.  Cel zostanie osiągnięty poprzez działania aktywizujące: reintegrację społeczną, zawodową i edukacyjną.

W ramach projektu zaplanowane są kursy o charakterze społecznym, edukacyjnym i zawodowym. Działania te posłużą zniwelowaniu trudności w nawiązywaniu i utrzymaniu relacji społecznych, pomogą w adaptacji w środowisku społeczno-zawodowym po opuszczeniu placówki, podniosą niskie poczucie wartości osób przebywających w ww. zakładach i schroniskach dla nieletnich, a także zmniejszą występujące dysfunkcje w zachowaniu społecznym (m.in. agresja, przemoc).

Wartość projektu: 332 147,50zł

Wartość dofinansowania: 315 540,12zł

Wartość środków UE: 282 325,37zł

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

 

Dokumenty do pobrania 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

Formularz zgłoszeniowy

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

 

„Wdrażanie wychowanków zakładów poprawczych i młodzieżowych ośrodków wychowawczych w życie społeczno-zawodowe” to projekt realizowany przez Centrum Rozwoju Lokalnego w partnerstwie z Fundacją „Żyć na nowo” w okresie 1.09.2019 – 31.12.2021 r.

 

Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecz

 

nemu i zapewnienie równych szans społeczno-zawodowych 80 wychowankom (K i M) zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich w Zawierciu, Pszczynie i Raciborzu oraz MOWu Rudy poprzez kompleksowe wsparcie w zakresie aktywizacji i odbudowy umiejętności społecznych i zawodowych. Cel zostanie osiągnięty poprzez działania aktywizujące: reintegrację społeczną, zawodową i edukacyjną.

W ramach projektu zaplanowane są kursy o charakterze społecznym, edukacyjnym i zawodowym. Działania te posłużą zniwelowaniu trudności w nawiązywaniu i utrzymaniu relacji społecznych, pomogą w adaptacji w środowisku społeczno-zawodowym po opuszczeniu placówki, podniosą niskie poczucie wartości osób przebywających w ww. zakładach i schroniskach dla nieletnich oraz Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rudach, a także zmniejszą występujące dysfunkcje w zachowaniu społecznym (m.in. agresja, przemoc).


Wartość projektu: 1 448 856,84 zł
Wartość dofinansowania: 1 376 414,00 zł
Wartość środków EFS: 1 231 528,31 zł


Dokumenty


Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Centrum Rozwoju Lokalnego w okresie 01.09.2019 – 31.08.2021 realizuje projekt pn. „Praktyka na miarę sukcesu”. Projekt jest współfinansowany  w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.

Projekt skierowany jest do 32 uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Ustroniu.
Uczestnicy odbędą 4-tygodniowe staże zawodowe w niemieckich przedsiębiorstwach w 2 turach mobilności.

W mobilności weźmie udział 16 uczniów z kierunku technik informatyk oraz 16 uczniów kształcących się na kierunku technik mechanik. Staże zawodowe prowadzone w ramach projektu  odbywać się będą w Dreźnie (Saksonia). W ramach przygotowań do mobilności uczniowie odbędą dodatkowe zajęcia z języków: niemieckiego i angielskiego, a także zajęcia podnoszące kompetencje i świadomość kulturową i społeczną.


Wartość dofinansowania: 83 144,00 EUR

Okres realizacji projektu: 01.09.2019 – 31.08.2021


Do pobrania:

Regulamin

 

 

 

Samodzielni” to projekt realizowany przez Centrum Rozwoju Lokalnego w partnerstwie z Rybacką Lokalną Grupą Działania „Jurajska Ryba” w okresie od 1.09.2019 do 30.10.2020 r. Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zapewnienie równych szans społeczno-zawodowych 25 osobom (15K, 10M) zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszarów wiejskich wchodzących w skład RLGD Jurajska Ryba. Dla uczestników projektu przewidziane jest kompleksowe wsparcie w zakresie aktywizacji i odbudowy umiejętności społecznych i zawodowych poprzez wypracowanie Programu Aktywności Lokalnej dla mieszkańców 6 gmin: Koniecpol, Żarki, Dąbrowa Zielona, Janów, Lelów, Przyrów.

W ramach projektu przewidziane są działania o charakterze społeczno-środowiskowym oraz zawodowym (staże, szkolenia, pośrednictwo pracy, doradztwo zawodowe).


Wartość projektu: 445 190,63zł.

Wartość dofinansowania: 422 931,22zł.

Wartość środków EFS: 378 412,03 zł


Dokumenty

  1. Regulamin zwrotu kosztów
  2. Wniosek o zwrot kosztu dojazdu
  3. Oświadczenie – zwrot kosztów za dojazd samochodem prywatnym
  4. Oświadczenie – zwrot kosztów za dojazd samochodem użyczonym
  5. Oświadczenie – zwrot kosztów za dojazd publicznym środkiem transportu

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Nasz serwis używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować ofertę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.
Akceptuj
Odmów
Privacy Policy