Rozeznanie cenowe w ramach projektu pt. „Krok do kariery”

Dodano: 10 października, 2022

Rozeznanie cenowe w ramach projektu pt. „Krok do kariery”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

 

 

 

 

Rozeznanie dotyczy ceny za przeprowadzenie indywidualnej konsultacji dietetycznej w ramach realizacji projektu „Krok do kariery” w okresie do 30.12.2022r.

Przedmiotem rozeznania jest:

 1. Przeprowadzenie indywidualnej konsultacji dietetycznej
 2. Ilość godzin konsultacji zależeć będzie od potrzeb uczestników projektu
 3. Rozeznanie dotyczy przeprowadzenia konsultacji w zakresie 1h/uczestnik

Osoby/instytucje zainteresowane rozeznaniem proszone są o przesłanie swojej oferty/cennika, które powinny być:

 – opatrzone pieczątką firmową/ imieniem i nazwiskiem oferenta

– posiadać datę sporządzenia,

– wzór oferty stanowi załącznik numer 1 do niniejszego rozeznania

Dokumenty do pobrania:

 

Rozeznanie dotyczy ceny za  przeprowadzenia indywidualnej konsultacji kosmetologicznej w ramach realizacji projektu „Krok do kariery” w okresie do 30.12.2022r.

Przedmiotem rozeznania jest:

 1. Przeprowadzenie indywidualnej konsultacji kosmetologicznej
 2. Ilość godzin konsultacji zależeć będzie od potrzeb uczestników projektu
 3. Rozeznanie dotyczy przeprowadzenia konsultacji w zakresie 1h/uczestnik

Osoby/instytucje zainteresowane rozeznaniem proszone są o przesłanie swojej oferty/cennika, które powinny być:

– opatrzone pieczątką firmową/ imieniem i nazwiskiem oferenta

– posiadać datę sporządzenia,

– podpisana przez oferenta

– wzór oferty stanowi załącznik numer 1 do niniejszego rozeznania

Dokumenty do pobrania:

 

Rozeznanie dotyczy ceny za  przeprowadzenie indywidualnego doradztwa psychologicznego w ramach realizacji projektu „Krok do kariery” w okresie do 30.12.2022r.

Przedmiotem rozeznania jest:

 1. Przeprowadzenie indywidualnego doradztwa psychologicznego.
 2. Ilość godzin doradztwa zależeć będzie od potrzeb uczestników projektu
 3. Rozeznanie dotyczy przeprowadzenia doradztwa w zakresie 1h/uczestnik

Osoby/instytucje zainteresowane rozeznaniem proszone są o przesłanie swojej oferty/cennika, które powinny być:

– opatrzone pieczątką firmową/ imieniem i nazwiskiem oferenta

– posiadać datę sporządzenia,

– podpisana przez oferenta

– wzór oferty stanowi załącznik numer 1 do niniejszego rozeznania

Dokumenty do pobrania:

 

Rozeznanie obejmuje przeprowadzenie indywidualnego pośrednictwa pracy dla 20 uczestników projektu „Krok do kariery” w okresie do 30.12.2022r.

Przedmiotem rozeznania jest:

 1. Przeprowadzenie indywidualnych spotkań z zakresu pośrednictwa pracy w ilości 5h/osoba dla 20 osób.
 2. Zajęcia realizowane będą w Centrum Rozwoju Lokalnego i/lub miejscu wskazanym przez Zamawiającego

Osoby/instytucje zainteresowane rozeznaniem proszone są o przesłanie swojej oferty/cennika, które powinny być:

– opatrzone pieczątką firmową/ imieniem i nazwiskiem oferenta,

– posiadać datę sporządzenia,

– podpisana przez oferenta,

– wzór oferty stanowi załącznik numer 1 do niniejszego rozeznania.

Dokumenty do pobrania:

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.