Projekt „Szerokie horyzonty” [REKRUTACJA]

Dodano: 1 września, 2020

Centrum Rozwoju Lokalnego wraz z partnerem projektu Lokalną Grupą Działania „Perła Jury” serdecznie zapraszają mieszkańców  9 gmin (Irządze, Kroczyce, Pilica, Ogrodzieniec, Poręba, Szczekociny, Włodowice, Żarnowiec, Łazy) do udziału w projekcie „Szerokie horyzonty”.

 

Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zapewnienie równych szans społeczno-zawodowych 30 osobom (18K, 12M)zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które zamieszkują gminy wchodzące w skład LGD „Perła Jury”.

Dla wszystkich zakwalifikowanych do udziału w projekcie uczestników zostaną opracowane ścieżki reintegracji uwzględniające aktualną sytuację każdego uczestnika, jego predyspozycje i potencjał, a także potrzeby.

Dla każdego uczestnika przewidziano szereg form wsparcia m. in.:

  1. doradztwo zawodowe (4 godziny/osoba) – doradztwo przygotuje uczestników do optymalnego wyboru w zakresie przyszłego zawodu, pozwoli ustalić preferencje zawodowe każdego uczestnika tworząc indywidualny plan rozwoju zawodowego (IPD)
  2. zajęcia z psychologiem (4 godziny/osoba) – podczas spotkania psycholog będzie rozmawiać z uczestnikami o ich potrzebach, marzeniach, spostrzeżeniach, lękach czy obawach. Zajęcia pomogą uczestnikom się otworzyć, co pozwoli na trafniejsze przygotowanie ścieżki reintegracji
  3. poradnictwo specjalistyczne (6 godzin/osoba) – zajęcia prowadzone przez specjalistów. Każdy uczestnik będzie mógł skorzystać z poradnictwa zgodnie ze swoimi potrzebami. Będzie możliwość porad m. in. prawnika, mediatora czy socjoterapeuty.
  4. pośrednictwo pracy (8 godzin/osoba) – uczestnicy otrzymają pomoc w zakresie: wyszukiwania adekwatnych do możliwości ofert pracy, nawiązywania kontaktu z potencjalnymi pracodawcami. Pośrednictwo pozwoli zdobyć wiedzę nt. aktualnej i prognozowanej sytuacji na rynku,
  5. szkolenia – to możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych. Szkolenia zrealizowane w ramach projektu będą kończyć się egzaminami oraz wydaniem stosownego certyfikatu.
  6. staże – uczestnicy pozyskają doświadczenie w pracy w danym zawodzie.

 

Do udziału w projekcie można zgłaszać się do 23 września 2020r.

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem oraz dokumentami zgłoszeniowymi.

Dokumenty można składać w biurze Centrum Rozwoju Lokalnego, ul. Zaparkowa 23, 42-400 Zawiercie

 

Szczegółowych informacji można uzyskać kontaktując się:

– telefonicznie pod numerem 32 4941319

– elektronicznie wysyłając wiadomość na adres e-mail: crl@crl.org.pl

– za pośrednictwem profilu na Facebooku: www.fb.com/centrum.rozwoju.lokalnego

 

 

Dokumenty do pobrania: