Staże zawodowe dla niepełnosprawnych studentów oraz absolwentów szkół wyższych [Rekrutacja]

Dodano: 14 lutego, 2020

Centrum Rozwoju Lokalnego zaprasza chętnych niepracujących studentów ostatniego roku studiów dziennych oraz zaocznych, a także absolwentów szkół wyższych (studia licencjackie i magisterskie) posiadających orzeczenie o niepełnosprawności do udziału w projekcie „Absolwent, praca, stabilizacja”.

Centrum Rozwoju Lokalnego zaprasza chętnych niepracujących studentów ostatniego roku studiów stacjonarnych (dziennych) oraz niestacjonarnych (zaocznych), a także absolwentów szkół wyższych (studia licencjackie i magisterskie) posiadających orzeczenie o niepełnosprawności do udziału w projekcie „Absolwent, praca, stabilizacja”.

W ramach projektu oferowane jest wsparcie w zakresie aktywizacji zawodowej poprzez spotkania z doradcą zawodowym, wspólne poszukiwanie pracy, szkolenia zawodowe i podnoszące kwalifikacje oraz realizację 3 miesięcznych staży zawodowych. W ramach projektu oferowany jest również tzw. dodatek aktywizacyjny, wypłacany do 12 miesięcy.

Wszyscy zainteresowani udziałem w projekcie mogą zgłaszać swoją kandydaturę poprzez złożenie formularza zgłoszeniowego, który można pobrać poniżej, wypełnić i dostarczyć do biura Centrum Rozwoju Lokalnego, ul. Zaparkowa 23, Zawiercie, lub wypełnić osobiście pod ww. adresem.

Ilość miejsc jest ograniczona! Decyduje kolejność zgłoszeń.


DOKUMENTY REKRUTACYJNE