Szkolenie „Obsługa ruchu turystycznego”

Dodano: 11 Kwiecień, 2019

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu „Obsługa ruchu turystycznego”.  Szkolenie adresowane jest do osób  wiążących swoją przyszłość z branżą turystyczną.  Zgłaszać się mogą również pracodawcy, którzy chcą przeszkolić potencjalnego przyszłego pracownika.

Program szkolenia będzie dostosowany do aktualnego zapotrzebowania.  W ramach szkolenia przewidziane są m. in. kurs podstawowej obsługi kasy fiskalnej, a także wizyty studyjne w obiektach obsługi turystycznej.  Uczestnicy szkolenia otrzymają stypendium szkoleniowe, a także zwrot kosztów dojazdu.

Liczba godzin: 60

Liczba miejsc: 8

Kryteria dot. kandydatów:

 

Szczegółowe informacje pod numerem: +48 324 94 1 3 19


Szkolenie realizowane jest w ramach projektu „Inspiracje na przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER 2014-2020).