Krok ku karierze

Dodano: 15 Maj, 2019

Centrum Rozwoju Lokalnego oraz Lokalna Grupa Działania „Perła Jury” zapraszają do udziału w projekcie „Krok ku karierze”. W ramach przedsięwzięcia będzie można otrzymać 5 miesięczny staż bądź szkolenia zawodowe wraz z kursem językowym.

Głównym celem projektu jest wzrost zdolności do podjęcia i utrzymania zatrudnienia min. 40% spośród 72 (43 kobiet, 29 mężczyzn) uczestników projektu, po 30 roku życia z terenu powiatu zawierciańskiego, wyłączając miasto Zawiercie.

Grupę docelową projektu stanowią:
Osoby powyżej 30 roku życia (od dnia 30 urodzin), które są bezrobotne (lub nieaktywne zawodowo), należące co najmniej do jednej z poniższych, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy grup:
– osoby powyżej 50 roku życia;
– kobiety (szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowywaniem dziecka);
– osoby z niepełnosprawnościami
– osoby długotrwale bezrobotne;
– osoby o niskich kwalifikacjach.

Planowanym głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez min. 30% uczestników długotrwale bezrobotnych, 38% uczestników o niskich kwalifikacjach, 33% osób po 50 roku życia, 39% kobiet i 43% uczestników nie kwalifikujących się do żadnej z wymienionych grup.

W ramach trzech cykli szkoleniowych udział weźmie 36 osób. Cykl będzie się składał ze szkoleń zawodowych (obsługa obrabiarek CNC, pracownik ds. finansowo-księgowych i grafik komputerowy) oraz kursów językowych (język angielski).

Wartość projektu wynosi 764 998,20 zł, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: 650 248,47 zł.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.


 

Załączniki