Zbiornik wodny w Górze Włodowskiej

Dodano: 25 października, 2017

Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Górze Włodowskiej jest wielofunkcyjną placówką opiekuńczo-wychowawczą, przeznaczoną dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 18 lat. Grupa nauczycieli z tej instytucji zapoczątkowała oraz zaangażowała się w inicjatywę pn. „Piękny i bezpieczny zbiornik”. Celem inicjatywy było oczyszczenie i upiększenie terenu stawu znajdującego się na obszarze ośrodka.

Akcja została przeprowadzona w ramach projektu „Eco-Lokalnie II”, realizowanego przez Centrum Rozwoju Lokalnego (CRL), a finansowanego z dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dzięki zaangażowaniunauczycieli, Koła Gospodyń Wiejskich i lokalnej społeczności, staw na terenie ośrodka stał się atrakcyjnym i miłym miejscem wypoczynku zarówno dla mieszkańców Góry Włodowskiej, jak i dla podopiecznych Ośrodka. Z odnowionego zbiornika wodnego skorzystają nie tylko ludzie, ale także zwierzęta, w szczególności ptaki, m.in. dzikie kaczki.

Dzięki specjalnym koszom lęgowym, wkomponowanym w krajobraz, będą one miały dobre warunki do rozrodu, a także odpowiednie miejsce do życia. Dzikie kaczki i inne rodzime ptactwo są integralną częścią naszego środowiska, dlatego projekt przewiduje działania, mające na celu zwiększenie ich populacji.

Główne prace skupiały się jednak na oczyszczeniu zbiornika i terenów go otaczających ze zbędnych roślin i uschniętych konarów drzew oraz na ukształtowaniu linii brzegowej. W projekt zaangażowali się mieszkańcy Góry Włodowskiej i podopieczni ośrodka. – „Inicjatywy realizowane w ramach projektu łączą trzy aspekty: ekologiczny, edukacyjny i społeczny. To bardzo ważne, żeby już od najmłodszych lat budować u dzieci postawy proekologiczne, edukować w zakresie dbania o naszą lokalną przyrodę i włączać je w inicjatywy, tak, aby czuły, że są częścią wielkiego przedsięwzięcia” – tak o projekcie wypowiada się jego koordynatorka, Marta Mularczyk-Leśniak.

O całej inicjatywie oraz wkładzie pracy wszystkich zaangażowanych informować będzie specjalna tablica, która została umieszczona na obszarze stawu przylegającego do OPDiR.

W ramach inicjatywy zakupiono rośliny przybrzeżne (kaczeńce, irysy, tatarak, barwinek, konwalie) oraz narzędzia niezbędnie do wykonania prac. Koszty oczyszczenia zbiornika wodnego wyniosły 16 800 zł.

Projekt „Eco-Lokalnie II” dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.