Projekt „Działajmy razem” [REKRUTACJA]

Dodano: 3 czerwca, 2020

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie „Działajmy razem” realizowanego przez Fundację „Podaruj Nadzieję”, a dofinansowanego przez  Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Adresatami projektu są osoby w wieku 14-25 lat zamieszkujące na terenie województwa śląskiego. Projekt jest realizowany od kwietnia do listopada 2020.

Celem projektu jest innowacyjne kreowanie konstruktywnych prodemokratycznych postaw i uwalnianie pozytywnej energii młodych ludzi (w tym osób z niepełnosprawnością)  i jej ukierunkowanie na tworzenie inicjatyw zwiększających partycypację obywateli w sprawach publicznych. Celem projektu jest  również zwiększenie uczestnictwa osób z dysfunkcjami w życiu publicznym poprzez przełamywanie barier mentalnych i kompetencyjnych.

W ramach projektu przewidziano następujące działania aktywizacyjne:

  1. Szkolenie: „Ja i moje potrzeby-przełamywanie barier i stereotypów”. Poznawanie siebie nawzajem, integracja i wzrost kompetencji miękkich dla 40 osób. Szkolenie w 2 grupach po 20 osób.

Tematyka: Poznawanie siebie nawzajem, integracja i wzrost kompetencji miękkich poprzez warsztaty z wykorzystaniem metod dramy stosowanej. Dla każdej z grup przewidziane są 2 warsztaty po 8h w terminie dostosowanym do możliwości uczestników, w razie potrzeb grupy docelowej ewentualnie mogą być 4 warsztaty po 4h. Powstaną materiały szkoleniowe, także dostosowane do potrzeb osób z dysfunkcją.

  1. Wyjazdy w ramach cyklu Młodzieżowych Warsztatów Ożywienia Obywatelskiego (MWOO)

W ramach działań będzie poruszana taka tematyka jak: diagnoza problemów osobistych i lokalnych oraz szukanie sposobów przełamywania barier. Tworzenie propozycji inicjatyw lokalnych w oparciu o diagnozę problemową i ich opracowanie oraz wybór najlepszych inicjatyw do realizacji w środowisku lokalnym.

Młodzież sama będzie organizowała debatę i proponowała rozwiązania, które przyczynią się do jej aktywnego funkcjonowaniu w społeczeństwie obywatelskim.

  1. Młodzież będzie wdrażała w przestrzeni miejskiej inicjatywy, które wykrystalizują się jako efekt wspólnej pracy warsztatowej. 3 najlepsze inicjatywy zostaną wsparte bonami w wysokości 1000zł.

Liczba miejsc: 40

Szczegółowych informacji udziela: Janetta Kołodziejczyk

tel. 881 331 522, e-mail: kolodziejczyk@crl.org.pl


Załączniki