Centrum Rozwoju Lokalnego zaprasza chętnych niepracujących studentów ostatniego roku studiów stacjonarnych (dziennych) oraz niestacjonarnych (zaocznych), a także absolwentów szkół wyższych (studia licencjackie i magisterskie) posiadających orzeczenie o niepełnosprawności do udziału w projekcie „Absolwent, praca, stabilizacja”.

W ramach projektu oferowane jest wsparcie w zakresie aktywizacji zawodowej poprzez spotkania z doradcą zawodowym, wspólne poszukiwanie pracy, szkolenia zawodowe i podnoszące kwalifikacje oraz realizację 3 miesięcznych staży zawodowych. W ramach projektu oferowany jest również tzw. dodatek aktywizacyjny, wypłacany do 12 miesięcy.

Wszyscy zainteresowani udziałem w projekcie mogą zgłaszać swoją kandydaturę poprzez złożenie formularza zgłoszeniowego, który można pobrać poniżej, wypełnić i dostarczyć do biura Centrum Rozwoju Lokalnego, ul. Zaparkowa 23, Zawiercie, lub wypełnić osobiście pod ww. adresem.

Ilość miejsc jest ograniczona! Decyduje kolejność zgłoszeń.


DOKUMENTY REKRUTACYJNE


 

„Wdrażanie wychowanków zakładów poprawczych i młodzieżowych ośrodków wychowawczych w życie społeczno-zawodowe” to projekt realizowany przez Centrum Rozwoju Lokalnego w partnerstwie z Fundacją „Żyć na nowo” w okresie 1.09.2019 – 31.12.2021 r.

 

Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecz

 

nemu i zapewnienie równych szans społeczno-zawodowych 80 wychowankom (K i M) zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich w Zawierciu, Pszczynie i Raciborzu oraz MOWu Rudy poprzez kompleksowe wsparcie w zakresie aktywizacji i odbudowy umiejętności społecznych i zawodowych. Cel zostanie osiągnięty poprzez działania aktywizujące: reintegrację społeczną, zawodową i edukacyjną.

W ramach projektu zaplanowane są kursy o charakterze społecznym, edukacyjnym i zawodowym. Działania te posłużą zniwelowaniu trudności w nawiązywaniu i utrzymaniu relacji społecznych, pomogą w adaptacji w środowisku społeczno-zawodowym po opuszczeniu placówki, podniosą niskie poczucie wartości osób przebywających w ww. zakładach i schroniskach dla nieletnich oraz Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rudach, a także zmniejszą występujące dysfunkcje w zachowaniu społecznym (m.in. agresja, przemoc).


Wartość projektu: 1 448 856,84 zł
Wartość dofinansowania: 1 376 414,00 zł
Wartość środków EFS: 1 231 528,31 zł


Dokumenty


Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Grupę docelową projektu stanowią:

Osoby do 30 roku życia (tj. do dnia 30 urodzin) – tzw. grupa NEET, które są bezrobotne (lub nieaktywne zawodowo) z województwa śląskiego, należące co najmniej do jednej z poniższych, znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy grup:

W ramach projektu realizowane będą kursy dopasowane do potrzeb uczestników. Za każdy kurs przysługiwać będzie stypendium szkoleniowe oraz zwrot kosztów dojazdu.

Obecnie prowadzimy nabór na szkolenie w zakresie księgowości oraz do spraw kadrowo-płacowych. Rekrutacja odbywać się będzie poprzez formularze zgłoszeniowe znajdujące się poniżej w załączniku, które dostępne także w biurze Centrum Rozwoju Lokalnego przy ul. Zaparkowej 23 w Zawierciu.
Po wypełnieniu formularza rekrutacyjnego można go dostarczyć osobiście, mailowo na adres: inspiracje@crl.org.pl bądź pocztą tradycyjną na adres: Centrum Rozwoju Lokalnego, ul. Zaparkowa 23, 42-400 Zawiercie.

Wartość całego projektu wynosi 507 756,75 zł, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: 427 937,39 zł.


Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER 2014-2020).


  1. INP Formularz Zgłoszeniowy
  2. Regulamin
Nasz serwis używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować ofertę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.
Akceptuj
Odmów
Privacy Policy