Szkolenia zawodowe – Krok ku karierze

Dodano: 20 października, 2018

Chcesz podwyższyć swoje kwalifikacje zawodowe oraz uzyskać stypendium szkoleniowe? Centrum Rozwoju Lokalnego oraz Lokalna Grupa Działania „Perła Jury” w ramach projektu „Krok ku karierze” zapraszają na szkolenia zawodowe uzupełnione kursem języka angielskiego.

Grupę docelową projektu stanowią:

Osoby powyżej 30 roku życia (od dnia 30 urodzin), które są bezrobotne (lub nieaktywne zawodowo), z terenu powiatu zawierciańskiego, wyłączając miasto Zawiercie, należące co najmniej do jednej
z poniższych, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy grup:

– osoby powyżej 50 roku życia;
– kobiety (szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem
i wychowywaniem dziecka);
– osoby z niepełnosprawnościami
– osoby długotrwale bezrobotne;
– osoby o niskich kwalifikacjach.

W ramach projektu zrealizowane zostaną trzy cykle szkoleniowe składające się ze szkoleń zawodowych (90 godzin) oraz dopasowanym tematycznie kursem języka angielskiego (62 godziny).
W każdym z trzech cykli uczestniczyć będzie po 12 osób. Uczestnikom szkoleń przysługuje stypendium szkoleniowe w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych.

Profile szkoleń zawodowych:

Obsługa obrabiarek CNC* – (15h zajęć teoretycznych i 30h zajęć praktycznych)
Program zajęć obejmować będzie m.in.:
– wprowadzenie do technologii CNC,
– programowanie technologiczne – tokarka,
– zajęcia praktyczne – tokarka,
– programowanie technologiczne – frezarka,
– zajęcia praktyczne – frezarka,
– projektowanie procesów technologicznych.

Pracownik ds. finansowo-księgowych* – (60h zajęć teoretycznych i 30h zajęć praktycznych)
Program zajęć obejmować będzie m.in.:
– rachunkowość podmiotów gospodarczych,
– podatki w rachunkowości,
– prowadzenie księgowości przy użyciu komputera – ćwiczenia praktyczne.

Grafik komputerowy* – (15h zajęć teoretycznych i 75h zajęć praktycznych)
Program zajęć obejmować będzie m.in.:
– obsługę programu Photoshop,
– obsługę programu Illustrator,
– obsługę programu CorelDRAW.

Po zapoznaniu się z regulaminem (w załączniku) i wypełnieniu formularza rekrutacyjnego (również w załączniku) można go dostarczyć osobiście, mailowo na adres: krok@crl.org.pl bądź pocztą tradycyjną na adres: Centrum Rozwoju Lokalnego, ul. Zaparkowa 23, 42-400 Zawiercie.

* szkolenie rozpocznie się po zebraniu grupy 12 osób.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

 

 


Załączniki