Szkolenia zawodowe

Dodano: 10 grudnia, 2019

„Centrum Rozwoju Lokalnego oraz Lokalna Grupa Działania „Perła Jury” zapraszają na kolejne szkolenia zawodowe dla osób bezrobotnych w ramach projektu „Krok ku karierze”. Pierwsze szkolenie to „Obsługa ruchu turystycznego” uzupełnione kursem branżowego języka angielskiego, drugie to „Druk cyfrowy, sublimacja, laser grawerujący + Corel” także z językiem angielskim.

Grupę docelową projektu stanowią:
Osoby powyżej 30 roku życia (od dnia 30 urodzin), które są bezrobotne (lub nieaktywne zawodowo), z terenu powiatu zawierciańskiego, wyłączając miasto Zawiercie, należące co najmniej do jednej z poniższych, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy grup:

– kobiety od 30 roku życia;
– mężczyźni od 50 roku życia (chyba, że należą do którejś z poniższych grup, wówczas mogą mieć 30 lat);
– osoby z niepełnosprawnościami (od 30 roku życia)
– osoby długotrwale bezrobotne – 12 miesięcy bez umowy o prace czy zlecenie (od 30 roku życia);
– osoby o niskich kwalifikacjach: edukacja zakończona na liceum, technikum, zawodówce lub niżej, (od 30 roku życia).

Szkolenie zawodowe:
Obsługa ruchu turystycznego – 90 godzin lekcyjnych szkolenia (w tym szkolenia wyjazdowe na terenie Jury krakowsko-częstochowskiej) wraz z branżowym językiem angielskim – 62 godziny lekcyjne.
– 8 godzin lekcyjnych dziennie;
– 19 dni szkoleniowych;
– stypendium szkoleniowe;
– zwroty kosztów dojazdu do 150 zł;
– uczestnicy mają zapewniony obiad (ciepły posiłek) oraz przerwę kawową (drobny poczęstunek).

Po zapoznaniu się z regulaminem i wypełnieniu formularza rekrutacyjnego można go dostarczyć osobiście, mailowo na adres: krok@crl.org.pl bądź pocztą tradycyjną na adres: Centrum Rozwoju Lokalnego, ul. Zaparkowa 23, 42-400 Zawiercie.

* szkolenie rozpocznie się po zebraniu grupy 12 osób.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

 

 

 


Załączniki: