Sześciu partnerów, wspólny cel – ochrona środowiska

Dodano: 30 czerwca, 2021

Podczas realizacji wojewódzkiej kampanii społecznej pod nazwą „Naturalnie, że chronimy”, zdecydowano o ważnym kroku. Podpisano właśnie międzyinstytucjonalne porozumienie o współpracy w zakresie ochrony środowiska. Porozumienie realizowane jest obecnie przez sześciu parterów.

Centrum Rozwoju Lokalnego, wspólnie z partnerami: Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach, Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Katowicach, Wojewódzkim Inspektoratem Weterynarii w Katowicach, Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Katowicach, Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Katowicach , podpisało porozumienie o współpracy. Ma to pozwolić na jeszcze szersze i innowacyjne działania na rzecz ochrony środowiska.

Pierwszą wspólną inicjatywą było stworzenie materiałów dydaktycznych do zajęć w ramach ogólnopolskiej akcji edukacyjnej „Dzieci uczą rodziców”, które zostały rozdystrybuowane do wielu szkół, w tym 428 z województwa śląskiego. To jednak dopiero początek wspólnych działań. Kolejnym krokiem będzie realizacja 50 integracyjnych warsztatów ekologiczno – kreatywnych „Zielony Śląsk” dla mieszkańców powiatów: bieruńsko-lędzińskiego i pszczyńskiego oraz miast na prawach powiatu: Katowic, Mysłowic i Tych. Realizowane jest to w ramach II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Przewidziane jest także, przygotowanie książeczek edukacyjnych dla najmłodszych, spotów filmowych i plakatów edukacyjno-promocyjnych. Istotnym elementem działań będzie przeprowadzenie cyklu szkoleń dla policjantów przez ekspertów ze służb i inspekcji partnerskich, z którymi współpraca Policji jest niezbędna dla prawidłowej realizacji zadań w tym obszarze. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach planuje dodatkowo, aby w ramach kampanii skorzystać z pomocy 38 edukatorów, którzy w Izbach Edukacji Przyrodniczo-Leśnych, prowadząc zajęcia dla dzieci i młodzieży szkolnej, będą dystrybuować jej założenia i treści edukacyjne.

W następnych latach planowane jest rozwijanie tego przedsięwzięcia o kolejne pomysły.