Staże. Nabór dla pracodawców

Dodano: 8 marca, 2018

Centrum Rozwoju Lokalnego zaprasza pracodawców z terenu woj. śląskiego do składania wniosków o organizację stażu dla osób bezrobotnych, do 29 roku życia, niezarejestrowanych w urzędzie pracy w ramach projektu „Inspiracje na przyszłość”.

Staż przewidziany jest na okres 9 miesięcy. Pracodawców zainteresowanych zorganizowaniem stażu prosimy o zapoznanie się z regumainem projektu dostępnym poniżej oraz złożenie deklaracji.

Deklaracja przyjęcia stażystów znajdujące się poniżej w załączniku, dostępna jest również w biurze Centrum Rozwoju Lokalnego przy ul. Zaparkowej 23 w Zawierciu. Deklarację można dostarczyć osobiście, mailowo na adres: inspiracje@crl.org.pl bądź pocztą tradycyjną na adres: Centrum Rozwoju Lokalnego, ul. Zaparkowa 23, 42-400 Zawiercie.

Nabór trwa do 16 marca 2018 r. Preferowani są pracodawcy z deklaracją zatrudnienia co najmniej na 3 miesiące, w dalszej kolejności decyduje data złożenia deklaracji.


Załączniki


Regulamin – INP
deklaracja-przyjecia-stażysty