Pszczelarstwo leśne w Podlesicach

Dodano: 17 marca, 2017

Bartnictwo jest formą pszczelarstwa leśnego, polegającą na chowie pszczół w specjalnie w tym celu wydrążonych dziuplach, czyli barciach. Przywrócenie bartnictwa jako formy tradycyjnego użytkowania lasu, które zanikło w Polsce i niemal na całym obszarze Europy pod koniec XIX wieku jest głównym celem realizowanej inicjatywy pn.: „Reaktywacja bartnictwa – ochrona przyrody i staropolskiej tradycji w Podlesicach”. Pomysłodawcami są członkowie Fundacji Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego.

W ramach projektu „Eco-Lokalnie II” realizowanego przez Centrum Rozwoju Lokalnego rozpoczęła się inicjatywa, zostały wykonane kłody bartne, które zamontowano na wskazanych przez specjalistę (bartnika) drzewach. Na miejscu – dla Polskiego Radia Katowice – swoich wypowiedzi na temat inicjatywy udzieliła koordynatorka projektu – Marta Mularczyk-Leśniak oraz przedstawiciel inicjatorów – Jacek Panek.

Docelowo w kłodach bartnych mają zamieszkiwać pszczoły rasy środkowoeuropejskiej Apis mellifera mellifera, które od najdawniejszych czasów zamieszkiwały tereny naszego kraju. Bartnictwo może, przynajmniej lokalnie, umożliwić odtworzenie zbliżonego do naturalnego zespołu owadów-zapylaczy w lasach. Pszczelarstwo pasieczne nie zastąpiło w pełni funkcji „leśnych pszczół” z uwagi na znacznie odbiegającą od naturalnej koncentracje rodzin pszczelich w pasiekach.

Pszczoła miodna środkowoeuropejska Apis mellifera mellifera objęta jest programem ochrony zasobów genetycznych. Ważną kwestią jest również to, że pszczoły dzięki swej funkcji zapylającej mogą wspomóc wiele roślin przed wymarciem i wyplenieniem, a dodatkowo rzutować na zwiększenie się ich liczebności. Z chwilą wyginięcia populacji leśnych pszczół, w przyrodzie powstała luka, a to właśnie bartnictwo jest szansą na przywrócenie lasom pszczół w sposób zbliżony do naturalnego.

Projekt „Eco-Lokalnie II” dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.