Przełam bariery – wsparcie dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami z podregionu tarnowskiego

Dodano: 19 października, 2021

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem oraz Centrum Rozwoju Lokalnego zaprasza do uczestnictwa  w projekcie „Przełam bariery – wsparcie dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami z podregionu tarnowskiego”. Projekt ma na celu wsparcie rodzin wychowujących dzieci z niepełnosprawnościami w zakresie rehabilitacji i integracji społecznej oraz kształtowania właściwych postaw społecznych.

Grupę docelową projektu stanowi 20 osób z obszaru miasta Tarnów oraz powiatów: brzeskiego, dąbrowskiego i tarnowskiego w tym:

a) Osoby z niepełnosprawnościami poniżej 18 roku życia

b) Rodzice i opiekunowie dzieci poniżej 18 roku życia 

Wsparcie w ramach projektu obejmuje:

a) Warsztaty motywacyjne w formie online obejmujące takie zagadnienia jak:

– radzenie sobie ze stresem,

– radzenie sobie z poczuciem alienacji, niskim poczuciem wartości wynikającym z choroby,

– zwiększenie poziomu motywacji do działania oraz do samodzielnego i twórczego życia,

b) Doradztwo Indywidualne obejmujące konsultacje z zakresu problematyki psychospołecznej i zdrowotnej.

 

Warsztaty i doradztwo indywidualne poprowadzi psycholog Beata Liwowska

Psycholog kliniczny i certyfikowany psychoterapeuta z ponad 10 letnim doświadczeniem klinicznym w pracy z młodzieżą i dorosłymi. Praktyczne umiejętności zdobywała pracując w Szpitalu Wojewódzkim im Św. Łukasza w Tarnowie, ponadto pełniąc funkcje kierownicze w Oddziale Dziennym Psychiatrii w Tuchowie i Zespole Leczenia Środowiskowego w Tarnowie. Aktualnie sprawuje funkcję wiceprezesa Tarnowskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem. Swoją wiedzą dzieli się z innymi również w mediach, a także prowadząc wykłady i warsztaty o różnej tematyce. W pracy skoncentrowana jest na udzieleniu pomocy innym osobom w zrozumieniu siebie,  pokonaniu znaczących kryzysów czy drobniejszych trudności na drodze życiowej. W ostatnich latach obszar swoich zainteresowań poszerzyła o zagadnienia z zakresu neuropsychologii podejmując się specjalizacji klinicznej.

 

Formularze uczestnictwa dostępne są:

a) W siedzibie Towarzystwa Walki z Kalectwem ul. Mościckiego 14, 33-100 Tarnów

b) Na stronie internetowej crl.org.pl

Szczegółowych informacji na temat realizacji projektu udziela Beata Liwowska, adres e-mail: bliwowska@wp.pl

O uczestnictwie w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń!

Limit miejsc: 20

 

Pliki do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie