Nasze projekty

 • Kategorie
 • Na początek własny zakątek

  „Na początek własny zakątek” to projekt realizowany przez Centrum Rozwoju Lokalnego w partnerstwie z Powiatem Zawierciańskim. Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zapewnienie równych szans w ...

  Zobacz więcej

  Europejska praktyka – klucz do zatrudnienia

  Centrum Rozwoju Lokalnego w okresie 16.12.2016 – 15.07.2018 realizuje projekt pn. „Europejska praktyka – klucz do zatrudnienia”. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu ...

  Zobacz więcej

  Krok ku karierze

  Grupę docelową projektu „Krok ku karierze” stanowią: Osoby powyżej 30 roku życia (od dnia 30 urodzin), które są bezrobotne (lub nieaktywne zawodowo), należące co najmniej do jednej z poniższych, ...

  Zobacz więcej