Nasze projekty

 • Kategorie
 • Pozasystemowe wdrażanie wychowanków zakładów poprawczych w życie społeczno-zawodowe II

  „Pozasystemowe wdrażanie wychowanków zakładów poprawczych w życie społeczno-zawodowe II” to projekt realizowany przez Centrum Rozwoju Lokalnego w partnerstwie z Fundacją „Żyć na nowo” w okresie 1.12.2018 – 30.06.2020 ...

  Zobacz więcej

  Inspiracje na przyszłość

  Centrum Rozwoju Lokalnego oraz Ochotnicze Hufce Pracy – Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Częstochowie zapraszają do udziału w 9 miesięcznych stażach oraz w szkoleniach zawodowych osoby w wieku 15-29 lat z terenu ...

  Zobacz więcej

  Na początek własny zakątek

  „Na początek własny zakątek” to projekt realizowany przez Centrum Rozwoju Lokalnego w partnerstwie z Powiatem Zawierciańskim. Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zapewnienie równych szans w ...

  Zobacz więcej