Projekt „Obywatel Senior” [REKRUTACJA]

Dodano: 20 sierpnia, 2020

Centrum Rozwoju Lokalnego serdecznie zaprasza osoby powyżej 60 roku życia zamieszkujące powiaty bielski, cieszyński i miasto Bielsko-Biała do udziału, w realizowanym przez Akademię Lokalnej Przedsiębiorczości, projekcie „Obywatel senior”. Celem projektu jest zwiększenie zaangażowania seniorów w życie społeczne i obywatelskie poprzez . organizację szkoleń, warsztatów, a także utworzenie „Poczty Obywatelskiej”.

Projekt „Obywatel senior” adresowany jest do osób powyżej 60 roku życia, zamieszkujących powiaty:  bielski (gminy: Szczyrk, Czechowice-Dziedzice, Wilamowice, Bestwina, Buczkowice, Jasienica, Jaworze, Kozy, Porąbka, Wilkowice) , cieszyński (gminy: Brenna, Chybie, Cieszyn, Dębowiec, Goleszów, Hażlach, Istebna, Skoczów, Strumień, Ustroń, Wisła, Zebrzydowice) i miasta Bielsko-Biała.

W ramach projektu przewidziano:

a) Szkolenia „Obywatel Senior” – obejmować będą realizacje 2 trzydniowych wyjazdowych szkoleń dla łącznie 50 (20 osób z powiatu bielskiego, 24 osoby z powiatu cieszyńskiego oraz 6 osób z miasta Bielsko-Biała) osób powyżej 60 roku życia.  Tematyka  prowadzonych  szkoleń obejmować będzie m. in.: prace w grupach, diagnozę lokalnych problemów społecznych i obywatelskich, komunikacje i konsultacje społeczne, elementy warsztatów ożywienia obywatelskiego, motywacje oraz angażowanie seniorów w prace społeczną, planowanie inicjatyw i ich właściwą realizacje, sztukę osiągania celów, planowanie długofalowe i strategiczne, zdobywanie poparcia dla inicjatyw seniorskich, pozyskiwanie środków na działalność dla seniorów, zagadnienia prawa administracyjnego ukierunkowanego na rady seniorów, media społecznościowe dla seniora (jak korzystać i promować idee w mediach społecznościowych). Udział w szkoleniach jest darmowy, a koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywane są z środków przewidzianych na realizację projektu.

b) Utworzenie i obsługę „Poczty Obywatelskiej” – na terenie objętym projektem zostanie utworzonych 50 punktów „Poczty Obywatelskiej” (po 2 punkty w każdej gminie oraz 6 punktów w Bielsku-Białej). Punkty „Poczty Obywatelskiej” zostaną zlokalizowane w miejscach publicznych często odwiedzanych przez seniorów. W każdym punkcie zostanie wystawiona specjalna skrzynka, do której seniorzy będą mogli wrzucać karteczki z postulatami oraz spostrzeżeniami na temat bieżących spraw społeczno-politycznych.  Swoje postulaty i spostrzeżenia seniorzy będą mogli przekazywać w sposób anonimowy lub zostawiając informacje kontaktowe, które umożliwią pozyskanie dodatkowych informacji o zgłaszanym postulacie.  Cyklicznie wszystkie skrzynki będą otwierane, pozyskane informacje będą analizowane i prezentowane w formie raportów. Pozwoli to w sposób bez kosztowy pozyskać informacje o sytuacji seniorów w danej gminie.

c) Warsztaty „Aktywny Senior” – realizowane będą z udziałem uczestników Szkoleń „Obywatel Senior”, którzy będą uczestniczyć w nich w ramach wolontariatu. Warsztaty realizowane będą w każdej gminie powiatów objętych projektem oraz w Bielsku Białej. W warsztatach weźmie udział min. 250 osób po 10 osób z gmin objętych projektem oraz 30 osób z Bielska-Białej.

Warsztaty zostaną przygotowane przy udziale grupy seniorów uczestniczących w szkoleniach Obywatel Senior. Pomogą oni w zorganizowaniu warsztatów w swojej gminie m. in. poprzez: rekrutacje pozostałej części uczestników warsztatów, przygotowanie i realizacje planu promocji warsztatów w środowisku lokalnym, przygotowanie i zaproszenie przedstawicieli środowiska lokalnego, przygotowanie zaplecza technicznego warsztatów. Będą również pełnić rolę asystentów techniczno-merytorycznych, tj. motywować innych do pracy, przygotowywać arkusze do pracy w grupach itp. W każdej gminie w warsztatach weźmie udział około 10 zainteresowanych osób. Będą to zarówno seniorzy uczestniczący wcześniej w szkoleniach Obywatel 60+ jak również przedstawiciele środowiska lokalnego np. przedstawiciele Rady Seniorskiej oraz dotychczas niebiorący udziału w projekcie seniorzy. W każdej gminie warsztaty odbywać się będą przez 2 dni, Każdy dzień obejmować będzie 6 godzin warsztatów. W każdej gminie odbędzie się więc łącznie 12 godzin warsztatów. Tematyka warsztatów obejmować będzie m. in.: Diagnozę problemów lokalnych i zasobów jakimi dysponuje dana gmina, Tworzenie propozycji inicjatyw lokalnych w oparciu o diagnozę problemową, ich opracowanie i wybór najlepszych inicjatyw do realizacji w środowisku lokalnym, sztuka prowadzenia dialogu obywatelskiego, metody prowadzenia dialogu, struktura prowadzenia konsultacji, jak prowadzić konsultacje społeczne, jak wspierać seniorów w inicjatywach społecznych, planowanie strategiczne – długofalowe myślenie o rozwiązywaniu problemów. Podczas warsztatów uczestnicy wypracują co najmniej 1 inicjatywę, jaka powinna zostać zrealizowane w gminie, którą uczestnicy reprezentują. Podczas warsztatów jako materiały pomocnicze wykorzystane zostaną raporty z informacji pozyskanych z Poczty Obywatelskiej, które przygotują seniorzy uczestniczący w szkoleniach Obywatel 60+.  Działanie przyczyni się do zwiększenia wiedzy i umiejętności członków środowisk Lokalnych w tym Rad Seniorskich z zakresu: prowadzenia dialogu obywatelskiego, metod pozyskiwania wiedzy o problemach seniorów od nich samych i ich otoczenia, umiejętnego planowania i wyznaczania ambitnych celów strategicznych służących środowisku lokalnemu w tym w szczególności seniorom – rozwiązującym ich problemy, odpowiadających ich potrzebom. Działanie przyczyni się do podniesienie wiedzy i umiejętności członków Rad Seniorskich, UTW oraz środowiska seniorskiego i ich otoczenia z zakresu: właściwego prowadzenia diagnozy problemów i zasobów lokalnych jako punktu wyjścia do tworzenia projektów obywatelskich, tworzenia uzasadnień potrzeby realizacji projektu, identyfikacji grup docelowych, właściwego określania i sprawdzania logiki interwencji w projekcie, właściwego sporządzania opisu projektu w tym harmonogramu i budżetu.

 

Do udziału w projekcie  będzie można się zgłaszać indywidualnie za drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza rejestracyjnego.

 

W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Zapraszamy do kontaktu!

Osoba kontaktowa: Adam Bieńkowski

tel.: +48 32 494 13 19

e-mail: a.bienkowski@crl.org.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________

Dokumenty do pobrania

_____________________________________

Deklaracja uczestnictwa w projekcie „Obywatel senior”