Na początek własny zakątek!!!

Dodano: 20 października, 2017

W ramach realizowanego przez Centrum Rozwoju Lokalnego w partnerstwie z Powiatem Zawierciańskim projektu pn. „Na początek własny zakątek” rozpoczęły się prace remontowe, związane z przystosowaniem lokalu w miejscowości Wysoka na potrzeby pełnienia funkcji mieszkania chronionego. Lokal przechodzi właśnie gruntowny remont, tak by już wkrótce mogły w nim zamieszkać osoby opuszczające placówkę opiekuńczo – wychowawczą lub rodzinę zastępczą. Mieszkanie zostanie także w pełni doposażone w meble, niezbędny sprzęt AGD RTV oraz pozostałe akcesoria użytku domowego.

 

W nowo wyremontowanym mieszkaniu zamieszkają 4 osoby opuszczające placówkę opiekuńczo – wychowawczą lub rodzinę zastępczą. Każda osoba, która otrzyma miejsce w mieszkaniu chronionym będzie miała możliwość nieodpłatnego korzystania z niego przez okres 18 miesięcy. Dodatkowo uczestnicy projektu objęci zostaną wsparciem w postaci usługi opiekuna usamodzielniania, wsparcie psychologa oraz radcy prawnego, a także inne formy wsparcia wynikające z indywidualnego programu usamodzielniania.

 Zobacz więcej o projekcie tutaj

 Poniżej postępy prowadzonych prac:

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.