„Inspiracje na przyszłość” – zakończenie naboru na staże

Dodano: 3 września, 2018

Centrum Rozwoju Lokalnego oraz Ochotnicze Hufce Pracy – Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Częstochowie pragnie poinformować, iż zakończył się nabór na 9 miesięczne staże w ramach projektu „Inspiracje na przyszłość”.

Dziękujemy wszystkim zainteresowanym za zgłoszenia a tym, którzy zakwalifikowali się do projektu i rozpoczęli staże życzymy zdobycia nowej wiedzy oraz umiejętności.
Informujemy również, że w ramach projektu prowadzimy również nabór na szkolenia zawodowe dla osób w wieku 15-29 lat z terenu woj. śląskiego z tzw. grupy NEET.
Wartość całego projektu wynosi 507 756,75 zł, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: 427 937,39 zł.

Rekrutacja odbywać się będzie poprzez formularze zgłoszeniowe znajdujące się poniżej w załączniku, które dostępne także w biurze Centrum Rozwoju Lokalnego przy ul. Zaparkowej 23 w Zawierciu.
Po wypełnieniu formularza rekrutacyjnego można go dostarczyć osobiście, mailowo na adres: inspiracje@crl.org.pl bądź pocztą tradycyjną na adres: Centrum Rozwoju Lokalnego, ul. Zaparkowa 23, 42-400 Zawiercie.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER 2014-2020).