Grupę docelową projektu stanowią:
Osoby powyżej 30 roku życia (od dnia 30 urodzin), które są bezrobotne (lub nieaktywne zawodowo), z terenu powiatu zawierciańskiego, wyłączając miasto Zawiercie, należące co najmniej do jednej z poniższych, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy grup:

– kobiety od 30 roku życia;
– mężczyźni od 50 roku życia (chyba, że należą do którejś z poniższych grup, wówczas mogą mieć 30 lat);
– osoby z niepełnosprawnościami (od 30 roku życia)
– osoby długotrwale bezrobotne – 12 miesięcy bez umowy o prace czy zlecenie (od 30 roku życia);
– osoby o niskich kwalifikacjach: edukacja zakończona na liceum, technikum, zawodówce lub niżej, (od 30 roku życia).

Szkolenie zawodowe:
Obsługa ruchu turystycznego – 90 godzin lekcyjnych szkolenia (w tym szkolenia wyjazdowe na terenie Jury krakowsko-częstochowskiej) wraz z branżowym językiem angielskim – 62 godziny lekcyjne.
– 8 godzin lekcyjnych dziennie;
– 19 dni szkoleniowych;
– stypendium szkoleniowe;
– zwroty kosztów dojazdu do 150 zł;
– uczestnicy mają zapewniony obiad (ciepły posiłek) oraz przerwę kawową (drobny poczęstunek).

Po zapoznaniu się z regulaminem i wypełnieniu formularza rekrutacyjnego można go dostarczyć osobiście, mailowo na adres: krok@crl.org.pl bądź pocztą tradycyjną na adres: Centrum Rozwoju Lokalnego, ul. Zaparkowa 23, 42-400 Zawiercie.

* szkolenie rozpocznie się po zebraniu grupy 12 osób.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

 

 

 


Załączniki:


Grupę docelową projektu stanowią:

Osoby powyżej 30 roku życia (od dnia 30 urodzin), które są bezrobotne (lub nieaktywne zawodowo), z terenu powiatu zawierciańskiego, wyłączając miasto Zawiercie, należące co najmniej do jednej
z poniższych, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy grup:

– osoby powyżej 50 roku życia;
– kobiety (szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem
i wychowywaniem dziecka);
– osoby z niepełnosprawnościami
– osoby długotrwale bezrobotne;
– osoby o niskich kwalifikacjach.

W ramach projektu zrealizowane zostaną trzy cykle szkoleniowe składające się ze szkoleń zawodowych (90 godzin) oraz dopasowanym tematycznie kursem języka angielskiego (62 godziny).
W każdym z trzech cykli uczestniczyć będzie po 12 osób. Uczestnikom szkoleń przysługuje stypendium szkoleniowe w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych.

Profile szkoleń zawodowych:

Obsługa obrabiarek CNC* – (15h zajęć teoretycznych i 30h zajęć praktycznych)
Program zajęć obejmować będzie m.in.:
– wprowadzenie do technologii CNC,
– programowanie technologiczne – tokarka,
– zajęcia praktyczne – tokarka,
– programowanie technologiczne – frezarka,
– zajęcia praktyczne – frezarka,
– projektowanie procesów technologicznych.

Pracownik ds. finansowo-księgowych* – (60h zajęć teoretycznych i 30h zajęć praktycznych)
Program zajęć obejmować będzie m.in.:
– rachunkowość podmiotów gospodarczych,
– podatki w rachunkowości,
– prowadzenie księgowości przy użyciu komputera – ćwiczenia praktyczne.

Grafik komputerowy* – (15h zajęć teoretycznych i 75h zajęć praktycznych)
Program zajęć obejmować będzie m.in.:
– obsługę programu Photoshop,
– obsługę programu Illustrator,
– obsługę programu CorelDRAW.

Po zapoznaniu się z regulaminem (w załączniku) i wypełnieniu formularza rekrutacyjnego (również w załączniku) można go dostarczyć osobiście, mailowo na adres: krok@crl.org.pl bądź pocztą tradycyjną na adres: Centrum Rozwoju Lokalnego, ul. Zaparkowa 23, 42-400 Zawiercie.

* szkolenie rozpocznie się po zebraniu grupy 12 osób.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

 

 


Załączniki


Dziękujemy wszystkim zainteresowanym za zgłoszenia a tym, którzy zakwalifikowali się do projektu i rozpoczęli staże życzymy zdobycia nowej wiedzy oraz umiejętności.
Informujemy również, że w ramach projektu prowadzimy również nabór na szkolenia zawodowe dla osób w wieku 15-29 lat z terenu woj. śląskiego z tzw. grupy NEET.
Wartość całego projektu wynosi 507 756,75 zł, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: 427 937,39 zł.

Rekrutacja odbywać się będzie poprzez formularze zgłoszeniowe znajdujące się poniżej w załączniku, które dostępne także w biurze Centrum Rozwoju Lokalnego przy ul. Zaparkowej 23 w Zawierciu.
Po wypełnieniu formularza rekrutacyjnego można go dostarczyć osobiście, mailowo na adres: inspiracje@crl.org.pl bądź pocztą tradycyjną na adres: Centrum Rozwoju Lokalnego, ul. Zaparkowa 23, 42-400 Zawiercie.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER 2014-2020).

 

Grupę docelową projektu „Krok ku karierze” stanowią:
Osoby powyżej 30 roku życia (od dnia 30 urodzin), które są bezrobotne (lub nieaktywne zawodowo), należące co najmniej do jednej z poniższych, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy grup:
– osoby powyżej 50 roku życia;
– kobiety (szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowywaniem dziecka);
– osoby z niepełnosprawnościami
– osoby długotrwale bezrobotne;
– osoby o niskich kwalifikacjach.

Planowanym głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez min. 30% uczestników długotrwale bezrobotnych, 38% uczestników o niskich kwalifikacjach, 33% osób po 50 roku życia, 39% kobiet i 43% uczestników nie kwalifikujących się do żadnej z wymienionych grup.

W ramach trzech cykli szkoleniowych udział weźmie 36 osób. Cykl będzie się składał ze szkoleń zawodowych (obsługa obrabiarek CNC, pracownik ds. finansowo-księgowych i grafik komputerowy) oraz kursów językowych (język angielski).

Wartość projektu wynosi 764 998,20 zł, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: 650 248,47 zł.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.


 

Załączniki

 Zobacz też:

Staż przewidziany jest na okres 9 miesięcy. Pracodawców zainteresowanych zorganizowaniem stażu prosimy o zapoznanie się z regumainem projektu dostępnym poniżej oraz złożenie deklaracji.

Deklaracja przyjęcia stażystów znajdujące się poniżej w załączniku, dostępna jest również w biurze Centrum Rozwoju Lokalnego przy ul. Zaparkowej 23 w Zawierciu. Deklarację można dostarczyć osobiście, mailowo na adres: inspiracje@crl.org.pl bądź pocztą tradycyjną na adres: Centrum Rozwoju Lokalnego, ul. Zaparkowa 23, 42-400 Zawiercie.

Nabór trwa do 16 marca 2018 r. Preferowani są pracodawcy z deklaracją zatrudnienia co najmniej na 3 miesiące, w dalszej kolejności decyduje data złożenia deklaracji.


Załączniki


Regulamin – INP
deklaracja-przyjecia-stażysty

Staże i szkolenia odbędą się w ramach projektu „Inspiracje na przyszłość”. Głównym celem projektu jest zwiększenie do 30.06.2019 r. możliwości zatrudnienia
40 osób młodych (24 kobiet, 16 mężczyzn), do 29 roku życia, w tym niepełnosprawnych, biernych zawodowo i niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy, nieuczestniczących w szkoleniach, nie kształcących się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym), z województwa śląskiego. Cel ten będzie realizowany poprzez rozwój umiejętności poruszania się po rynku pracy, nabywanie kompetencji i kwalifikacji zawodowych, a także poprzez zdobycie doświadczenia zawodowego.

Planowanym głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez co najmniej: – 43% uczestników nie kwalifikujących się do żadnej z poniżej wymienionych grup docelowych; – 17% osób niepełnosprawnych; – 35% osób długotrwale bezrobotnych; – 48% osób o niskich kwalifikacjach.

Wartość projektu wynosi 507 756,75 zł, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: 427 937,39 zł.

Rekrutacja odbywać się będzie poprzez formularze zgłoszeniowe znajdujące się poniżej w załączniku, dostępne także w biurze Centrum Rozwoju Lokalnego przy
ul. Zaparkowej 23 w Zawierciu.

Nabory zakończone.

Po zapoznaniu się z regulaminem (również w załączniku) i wypełnieniu formularza rekrutacyjnego można go dostarczyć osobiście, mailowo na adres: inspiracje@crl.org.pl bądź pocztą tradycyjną na adres: Centrum Rozwoju Lokalnego, ul. Zaparkowa 23, 42-400 Zawiercie.

 

 
 

Regulamin
formularz-zgloszeniowy
Nasz serwis używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować ofertę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.
Akceptuj
Odmów
Privacy Policy