ABC bezpiecznego seniora

Dodano: 23 sierpnia, 2019

„ABC bezpiecznego seniora” to projekt realizowany przez Centrum Rozwoju Lokalnego przy pomocy KPP w Zawierciu., w ramach zadania publicznego w zakresie wspierania seniorów i osób niepełnosprawnych w 2019 r. Współfinansowanym ze środków objętych planem finansowym Wydziału Dialogu Społecznego Gminy Zawiercie.

Celem projektu”ABC bezpiecznego seniora” jest:
– integracja międzypokoleniowa oraz poprawa funkcjonowania psychologiczno-społecznego i nabycia wiedzy w zakresie bezpieczeństwa przez seniorów w okresie do 15.12.2019 r.,
– niwelowanie barier międzypokoleniowych,
– podniesienie samooceny przez seniorów,
– podniesienie samodzielności, zaradności i umiejętności  seniorów w kwestii dbania o własne bezpieczeństwo, życie i mienie,
– aktywizacja osób w podeszłym wieku do działań w zakresie skutecznej pomocy sąsiedzkiej pozostałym mieszkańcom kamienicy, bloku, ulicy, osiedla.

W ramach projektu zaplanowane są Warsztaty Integracji Międzypokoleniowej, których celem będzie integracja między i wewnątrzpokoleniowa uczestników. W warsztatach uczestniczyć będzie 20 seniorów i 10 wolontariuszy. Uczestnicy warsztatów: seniorzy i młodzież w celu utrwalenia zdobytej wiedzy oraz promowania jej wśród otoczenia, wspólnie opracują koncepcję książeczki – ABC bezpieczeństwa, która później zostanie wydana. W książeczce zostaną zawarte najważniejsze kwestie w zakresie bezpieczeństwa.


Wartość projektu: 13 925 zł

Wartość dofinansowana:  10 000 zł


Projekt dofinansowany z dotacji Gminy Zawiercie

 

 


Dokumenty


DOCX

PDF