Nasze projekty

 • Kategorie
 • Wolni od uprzedzeń. Wolni od przemocy – edycja II

   

  Centrum Rozwoju Lokalnego realizuje projekt pn. „Wolni od uprzedzeń. Wolni od przemocy – edycja II”. Projekt finansowany jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach programu NOWEFIO. Głównym celem projektu jest podniesienie wśród młodzieży, w wieku 15-19 lat z obszaru województw małopolskiego i śląskiego, wiedzy i świadomości na temat ochrony praw człowieka, a także przeciwdziałania negatywnym zjawiskom, takim jak: mowa nienawiści, przemoc wynikająca z nienawiści, nietolerancja, rasizm, kierowanie się stereotypami oraz nierówne traktowanie.  

   

  Projekt realizowany jest w okresie 01.06.2023-31.12.2024 roku. W jego ramach przeprowadzonych zostanie kilka rodzajów działań, które obejmować będą:

  1. Warsztaty antydyskryminacyjne dla młodzieży. Warsztaty kierowane będą do uczniów szkół ponadpodstawowych z obszaru województwa śląskiego i małopolskiego. Obejmować będą wizytę w muzeum Auschwitz-Birkenau, a także zajęcia w Centrum Żydowskim w Oświęcimiu, poruszające tematykę takich negatywnych zjawisk społecznych jak dyskryminacja, nietolerancja, kierowanie się stereotypami, hejt w internecie itp. Oprócz młodzieży w warsztatach uczestniczyć będą również policjanci i nauczyciele. Ich uczestnictwo ma na celu budowanie wzajemnego zaufania pomiędzy przedstawicielami tych grup zawodowych, które mają duży wpływ na przeciwdziałanie hejtowi i mowie nienawiści, a młodzieżą. Da to lepszą możliwość zapobiegania szerzenia się hejtu i mowy nienawiści wśród młodych ludzi. W ramach zadania planowana jest realizacja 9 warsztatów.  
  2. Warsztaty kreujące Lokalnych Liderów Praw Człowieka. Warsztaty kierowane będą do nauczycieli i policjantów oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych, samorządów lokalnych oraz mniejszości ukraińskiej czyli przedstawicieli środowisk, które mogą mieć istotny wpływ na ograniczanie takich negatywnych zjawisk społecznych jak hejtu oraz mowy nienawiści. W programie znajdą się wykłady i ćwiczenia praktyczne oraz wizyta w Państwowym Muzeum Auschwitz Birkenau. Uczestnicy warsztatu nabędą konkretne kompetencje w zakresie prowadzenia działań związanych z przeciwdziałaniem negatywnym zjawiskom społecznym (dyskryminacja, stereotypizacja, uprzedzenia itp.). Dzięki temu będą mogli wykorzystywać zdobytą wiedzę na swoim obszarze działania. Policjanci, którzy wezmą udział w warsztatach będą korzystać ze zdobytej wiedzy podczas swoich codziennych obowiązków związanych z prowadzeniem działań prewencyjnych, profilaktycznych i edukacyjnych. Nauczyciele dzięki zdobytym kompetencją będą mogli prowadzić działania edukacyjne z zakresu przeciwdziałania hejtowi i mowie nienawiści w swoich szkołach, np. na godzinach wychowawczych lub realizując inicjatywy o tej tematyce (spotkania z uczniami, szkolne kampanie itp.). Przedstawiciele NGO zdobyte kompetencje wykorzystywać będą, włączając się w rozwój lokalnych społeczności m.in. poprzez realizację projektów o podobnej tematyce. Przedstawiciele samorządów, szczególnie z wydziałów zajmujących się kwestiami społecznymi zdobytą wiedzę będą mogli wykorzystać w swojej codziennej pracy, mogąc prowadzić lokalne kampanie społeczne, działania na rzecz dzieci i młodzieży na swoim obszarze działania.
  3. Opracowanie broszurki edukacyjnej. Działanie obejmować będzie opracowanie broszurki z zakresu przeciwdziałania hejtowi i mowie nienawiści, która wykorzystywana będzie do wsparcia działań projektowych. W związku z tym broszurka merytoryczne zbliżona będzie do tematyki warsztatów antydyskryminacyjnych dla młodzieży oraz warsztatów kreujących Lokalnych Liderów Praw Człowieka. Poruszane będą w niej m.in. takie zagadnienia jak: stereotypy i uprzedzenia, hejt w internecie, rasizm i przemoc z nienawiści, skutki psychologiczne prawne i społeczne hejtu mowy nienawiści i przemocy z nienawiści itp. Broszurka skierowana będzie do młodzieży. Łącznie wdrukowanych zostanie 2000 jej egzemplarzy.
  4. Organizacje konferencji podsumowującej projekt. Konferencja stanowić będzie podsumowanie realizacji projektu. W jej trakcie przedstawione zostaną założenia projektu, jego cele oraz osiągnięte rezultaty. W trakcie konferencji odbędą się również prelekcje dotyczące przeciwdziałania hejtowi, mowie nienawiści i przestępstwom z nienawiści. Do uczestnictwa w konferencji wnioskodawca planuje również zaprosić przedstawicieli młodzieży uczestniczącej w projekcie. Będą oni mogli wypowiedzieć się na temat tego co dał im projekt i jak wpłynął na ich postrzeganie hejtu i mowy nienawiści. Jeśli będzie to możliwe wnioskodawca zakłada również zaproszenie na konferencje przedstawicieli mniejszości ukraińskiej, którzy z własnej perspektywy opowiedzą o przypadkach hejtu, mowy nienawiści, nietolerancji oraz przemocy z nimi związanej, a także sposobach ich przeciwdziałania. Konferencja będzie skierowana do przedstawicieli policji, szkół oraz organizacji pozarządowych z obszaru województwa małopolskiego i śląskiego. Konferencja będzie mieć charakter hybrydowy tzn. będzie odbywać się stacjonarnie, ale będzie również transmitowana online.

   

  Całkowita wartość projektu wynosi 168 680 zł z czego dotacja otrzymana z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego wynosi 167 000 zł.   

  Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać u pana Adama Bieńkowskiego pod numerem telefonu 32 494 13 19 lub adresem mailowym: a.bienkowski@crl.org.pl.      

   

  Nasz serwis używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować ofertę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.
  Akceptuj
  Odmów
  Privacy Policy