„Na początek własny zakątek” to projekt realizowany przez Centrum Rozwoju Lokalnego w partnerstwie z Powiatem Zawierciańskim.

Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zapewnienie równych szans w życiu społeczno-zawodowym 4 osobom (KiM) po 18 roku życia, w tym min. 75% kobiet z powiatu zawierciańskiego, opuszczającym placówki opiekuńczo wychowawcze, poprzez wsparcie w zakresie aktywizacji i budowy umiejętności społecznych w okresie 01.05.2017 – 28.02.2019 r.

Powyższy cel osiągnięty zostanie poprzez realizację działań umożliwiających uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do samodzielnej egzystencji i aktywności w życiu społecznym (stworzenie miejsc w mieszkaniu chronionym, opracowanie programu usamodzielniania dla każdego uczestnika), zapewnienie uczestnikom projektu odpowiedniego wsparcia edukacyjnego w zakresie pełnienia codziennych ról społecznych, dzięki czemu wzrośnie samoocena uczestników, ich odpowiedzialność, co przyczyni się do podwyższenia motywacji do samorozwoju i aktywnego życia, w tym poszukiwania pracy, podwyższania kwalifikacji itp.

W ramach projektu utworzone zostaną 4 miejsca w zaadaptowanym mieszkaniu chronionym (wykonanie kompleksowego remontu, wyposażenie lokalu), uczestnicy objęci zostaną wsparciem w postaci opiekuna usamodzielniania, a także wsparciem psychologicznym i prawniczym. Uczestnikami projektu mogą być również osoby opuszczające rodzinę zastępczą.

 

Aktualizacja (stan na dzień 11.08.2022r.): 1 mieszkanie, posiadające 4 miejsca dla 4 osób

 

Szczegółowe informacje o możliwości skorzystania ze wsparcia w postaci zamieszkania w mieszkaniu chronionym można uzyskać pod numerem telefonu:  32 494 13 19.

 


Galeria zdjęć – Remont | Rekrutacja do projektu


Aktualizacja: projekt realizowany jest do 30.04.2019 r.

Wartość projektu: 374 150,00 zł

 Wartość Funduszy Europejskich: 347 959,50 zł

Okres realizacji projektu: 01.05.2017 – 28.02.2019

Nasz serwis używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować ofertę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.
Akceptuj
Odmów
Privacy Policy