„Wdrażanie wychowanków zakładów poprawczych i młodzieżowych ośrodków wychowawczych w życie społeczno-zawodowe” to projekt realizowany przez Centrum Rozwoju Lokalnego w partnerstwie z Fundacją „Żyć na nowo” w okresie 1.09.2019 – 31.12.2021 r.

 

Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecz

 

nemu i zapewnienie równych szans społeczno-zawodowych 80 wychowankom (K i M) zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich w Zawierciu, Pszczynie i Raciborzu oraz MOWu Rudy poprzez kompleksowe wsparcie w zakresie aktywizacji i odbudowy umiejętności społecznych i zawodowych. Cel zostanie osiągnięty poprzez działania aktywizujące: reintegrację społeczną, zawodową i edukacyjną.

W ramach projektu zaplanowane są kursy o charakterze społecznym, edukacyjnym i zawodowym. Działania te posłużą zniwelowaniu trudności w nawiązywaniu i utrzymaniu relacji społecznych, pomogą w adaptacji w środowisku społeczno-zawodowym po opuszczeniu placówki, podniosą niskie poczucie wartości osób przebywających w ww. zakładach i schroniskach dla nieletnich oraz Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rudach, a także zmniejszą występujące dysfunkcje w zachowaniu społecznym (m.in. agresja, przemoc).


Wartość projektu: 1 448 856,84 zł
Wartość dofinansowania: 1 376 414,00 zł
Wartość środków EFS: 1 231 528,31 zł


Dokumenty


Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Nasz serwis używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować ofertę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.
Akceptuj
Odmów
Privacy Policy