Samodzielni” to projekt realizowany przez Centrum Rozwoju Lokalnego w partnerstwie z Rybacką Lokalną Grupą Działania „Jurajska Ryba” w okresie od 1.09.2019 do 30.10.2020 r. Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zapewnienie równych szans społeczno-zawodowych 25 osobom (15K, 10M) zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszarów wiejskich wchodzących w skład RLGD Jurajska Ryba. Dla uczestników projektu przewidziane jest kompleksowe wsparcie w zakresie aktywizacji i odbudowy umiejętności społecznych i zawodowych poprzez wypracowanie Programu Aktywności Lokalnej dla mieszkańców 6 gmin: Koniecpol, Żarki, Dąbrowa Zielona, Janów, Lelów, Przyrów.

W ramach projektu przewidziane są działania o charakterze społeczno-środowiskowym oraz zawodowym (staże, szkolenia, pośrednictwo pracy, doradztwo zawodowe).


Wartość projektu: 445 190,63zł.

Wartość dofinansowania: 422 931,22zł.

Wartość środków EFS: 378 412,03 zł


Dokumenty

  1. Regulamin zwrotu kosztów
  2. Wniosek o zwrot kosztu dojazdu
  3. Oświadczenie – zwrot kosztów za dojazd samochodem prywatnym
  4. Oświadczenie – zwrot kosztów za dojazd samochodem użyczonym
  5. Oświadczenie – zwrot kosztów za dojazd publicznym środkiem transportu

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Nasz serwis używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować ofertę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.
Akceptuj
Odmów
Privacy Policy