Nasze projekty

 • Kategorie
 • Krok ku karierze

  Grupę docelową projektu stanowią: Osoby powyżej 30 roku życia (od dnia 30 urodzin), które są bezrobotne (lub nieaktywne zawodowo), należące co najmniej do jednej z poniższych, znajdujących się w najtrudniejszej ...

  Zobacz więcej

  BO LICZY SIĘ CZŁOWIEK – projekt edukacyjny

  W dobie konsumpcjonizmu, gdzie mieć oznacza być, człowiek i jego godność schodzą na drugi plan. Rozpowszechnione są mowa nienawiści (hejt), nietolerancja i dyskryminacja. Projekt „Bo liczy się człowiek” ma ...

  Zobacz więcej

  Pozasystemowe wdrażanie wychowanków zakładów poprawczych w życie społeczno-zawodowe

  „Pozasystemowe wdrażanie wychowanków zakładów poprawczych w życie społeczno-zawodowe” to projekt realizowany przez Centrum Rozwoju Lokalnego w partnerstwie z Fundacją „Żyć na nowo” w okresie 1.03.2017 r. – 30.11.2018 ...

  Zobacz więcej