Pozasystemowe wdrażanie wychowanków zakładów poprawczych w życie społeczno-zawodowe

A A A

Strona główna » Pozasystemowe wdrażanie wychowanków zakładów poprawczych w życie społeczno-zawodowe

„Pozasystemowe wdrażanie wychowanków zakładów poprawczych w życie społeczno-zawodowe” to projekt realizowany przez Centrum Rozwoju Lokalnego w partnerstwie z Fundacją „Żyć na nowo” w okresie 1.03.2017 r. – 30.11.2017 r. 

Celem projektu jest pozasystemowe przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zapewnienie równych szans społeczno-zawodowych 60 wychowankom (K i M) zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich w Zawierciu, Pszczynie i Raciborzu poprzez kompleksowe wsparcie w zakresie aktywizacji  i odbudowy umiejętności społecznych i zawodowych.  Cel zostanie osiągnięty poprzez dwupoziomowe działania aktywizujące: reintegrację społeczną i zawodową. 
 
W ramach projektu zaplanowane są kursy o charakterze społecznym i zawodowym. Działania te posłużą zniwelowaniu trudności w nawiązywaniu i utrzymaniu relacji społecznych, pomogą w adaptacji w środowisku społeczno-zawodowym po opuszczeniu placówki, podniosą niskie poczucie wartości osób przebywających w ww.  zakładach i schroniskach dla nieletnich, a także zmniejszą występujące dysfunkcje w zachowaniu społecznym (m.in. agresja, przemoc). 
 
Wartość projektu: 1 168 375,20 zł
 
Wartość Funduszy Europejskich: 1 109 956,44 zł

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Strona głównaDrukujPDF
Nasze inicjatywy